Pagrindinis > Renginiai > PASIRAŠYK už dirvožemio išsaugojimą

„Dirvožemis yra vienas svarbiausių Europos strateginių išteklių, nes jis užtikrina apsirūpinimo maistu saugumą, biologinės įvairovės išsaugojimą ir klimato kaitos reguliavimą. Atėjo laikas apsaugoti Europos dirvožemį“, – sako People4Siol piliečių iniciatyvos rengėjai.

Dešimtys organizacijų iš įvairių Europos šalių prisijungė prie iniciatyvos už dirvožemio išsaugojimą. Prie šio judėjimo jungiasi ir Susivienijimas Žali.LT.

Pagrindiniai iniciatyvos tikslai: pripažinti dirvožemį bendru paveldu, kuriam reikia ES lygmens apsaugos, nes jis suteikia esminį pagrindą žmogaus gerovei ir aplinkos atsparumui; sukurti specialią teisiškai privalomą sistemą, kuri apimtų pagrindines grėsmes dirvožemiui: eroziją, sandarinimą, organinių medžiagų mažėjimą, biologinės įvairovės nykimą ir taršą; su dirvožemiu susijusius JT darnaus vystymosi tikslus įtraukti į ES politiką; tinkamai vykdyti apskaitą, koks šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis išmetamas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, ir šį kiekį mažinti.

Pasirašyti po iniciatyva galima čia – https://www.people4soil.eu/lt

 

zeme