Pagrindinis > Projektai > "At Home with nature" > Kviečiame dalyvauti konferencijoje

Susivienijimo Žali.lt vykdomas ERASMUS+ projektas „NAMUOSE SU GAMTA“ drauge su

LEU Technologijų ir technologinio ugdymo katedra

rengia nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją

TECHNOLOGINIO UGDYMO PROBLEMOS IR AKTUALIJOS.

 

atsisiųsti        Konferencijos data 2015 m. lapkričio 6 d.

         Konferencijos vieta – Lietuvos edukologijos universitetas (Studentų g. 39, Vilnius)

 

Žali.lt vykdomo suaugusiųjų neformaliojo švietimo projekto „Namuose su gamta“ („At home with nature“) pranešimai eko-daržininkystės ir eko-statybų temomis suteiks konferencijai inovatyvų žalią atspalvį. Projekto idėja tiesiogiai siejasi su šiuolaikinio technologinio ugdymo aktualijomis, o projekto tikslai – su suaugusiųjų neformaliojo švietimo galimybėmis.

Strateginės partnerystės projektas „Namuose su gamta“ („At home with nature“) yra remiamas ERASMUS+ programos. Projektu siekiame skatinti žmones domėtis senaisiais statybų metodais, taikyti juos savo poreikiams bei kompetencijų ugdymui(si).

Širdingai kviečiame dalyvauti visus, kuriems aktualios gamtai ir sveikatai draugiškos idėjos ir praktinis jų taikymas. Kompetentingų lektorių pranešimai įvairiais eko-statybų ir eko-daržininkystės temų aspektais bus skaitomi atskiroje sekcijoje. Konferencijos klausytojus prašome registruotis iki lapkričio 1 dienos el. paštu zali.vilnius@gmail.com

 

KONFERENCIJOS TEMATIKA

  1. Suaugusiųjų technologinis ugdymas ir švietimas.
  2. Ekologinės kultūros ugdymas – XXI a. iššūkiai.
  3. Eko – statybų ir eko – daržininkystės teoriniai ir praktiniai aspektai.
  4. Technologijos – verslumo, kūrybiškumo ir inovacijų šaltinis.
  5. Projektinė veikla technologiniame ugdyme.
  6. Technologinio ugdymo didaktikos prasminiai aspektai.
  7. Technologinis ugdymas mokykloje XXI a.: tikrovė ir lūkesčiai.
  8. Technologinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas.

 

Numatoma konferencijos pradžia 10 val., registracija 9-10 val., parodos ir stendinių pranešimų eksponavimas 7.30-10 val.

 

Informacija parengta vykdant Erasmus+ programos remiamą projektą „Namuose su Gamta“. Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

LEU_jubiliejaus_logo_inter_201503311630

LOGO2leu zalias logo naujas

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*