Pagrindinis > Projektai > SMILE > Žinia mokytojams: imkite ir naudokitės

“SMILE” žinia išradingiems, nenuilstantiems, kūrybingiems ir nuolat ieškantiems pradinių klasių anglų kalbos mokytojams!

Mes sukūrėme nemokamą priemonę Jums. Jūs turite galimybę išmėginti kuriamus, inovatyvius, interaktyvius anglų kalbos mokymo modulius ir prisidėti prie jų plėtojimo ir tobulinimo, dalinantis savo patirtimi, idėjomis ir patarimais. Moduliui jau sėkmingai išbandyti keliose mokyklose.

Susivienijimas Žali.LT jau prieš metus pradėjo įgyvendinti Erasmus + programos mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projektą “SMILE”. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti inovatyvią didaktinę priemonę (SMILE modulių rinkinį) anglų kalbos mokymui pradinėse mokyklose,  pasitelkiant dalyko ir kalbos integruoto mokymo(si) (angl . Content and Language Integrated Learning (CLIL)) formas. Taip pat panaudojant įvairius inovatyvaus mokymo(si) metodus ir neformaliojo švietimo gerosios patirties pavyzdžius, probleminio mokymosi idėjas.

Projektu taip pat siekiama skatinti pilietinį aktyvumą ir didinti mokinių aplinkosauginį sąmoningumą, sprendžiant darnaus judėjimo mieste klausimus. Dėl šios priežastis projekto centre yra DVIRATIS, kaip efektyvi, draugiška aplinkai transporto priemonė ir tuo pačiu galingas mokymo(si) įrankis klasėje.

Projekto “SMILE” partneryste skatinamas bendradarbiavimas tarp mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų, siekiant sukurti tarptautinį tinklą, kuris prisidėtų ir skatintų plačiai naudoti probleminio ir neformalaus mokymo(si) metodus.

Inovatyvi priemonė kuriama suvienijant partnerių iš 5 Europos šalių patirtį ( Italijos, Makedonijos, Belgijos, Graikijos ir Lietuvos). Metodikos kūrimo pagrindas yra inovatyvus anglų kalbos mokymo formatas “English Kitchen”. Tai sėkmingas pavyzdys, sukurtas ir išmėgintas kito projekto metu  partnerių organizacijos “Rebike ALTERmobility” 2014 Italijoje.

“SMILE” moduliai jau pristatyti ir išbandyti dviejuose Lietuvos mokyklose taip pat Makedonijoje ir Graikijoje. Projektas pristatytas mokytojų konferencijoje Lenkijoje ir Europos geografų susitikime Ispanijoje, taip pat susivienijimo Žali.LT ataskaitiniame susitikime.

Š.m. lapkričio mėnesio pirmą savaitę, susivienijimo Žali.LT atstovai turėjo galimybę ne tik dalyvauti partnerių susitikime ir aptarti projekto vykdymą, tačiau praktiškai išmėginti modulius vienoje iš Graikijos eksperimentinių mokyklų. Šios veiklos sulaukė didelio pasisekimo, po veiklų net keturiose klasėse, vaikai spindėjo entuziazmu ir šypsenomis, net ir pamokai pasibaigus lūkuriavo savo eilės pavažiuoti dviračiu, ar pratęsti bendravimą angliškai. Veiklų metu mokiniai sukūrė puikius svajonių dviračio koliažus, smagiai mokėsi įsiminti ir užrašyti angliškus žodžius, apibūdinti save ir transporto priemones bei oro sąlygas.

Aptariant veiklų rezultatus, mokytojai teigė, jog šias neformalias veiklas jie vertina labai teigiamai, jos yra naudingos tiek formalaus tiek neformalaus ugdymo procese.

Šiuo metu kuriami nauji ir plėtojami esami “SMILE toolkit” moduliai, naudojant pirmojo projekto vykdymo etapo, t.y. tyrimo, rezultatus. Taip pat partnerių organizacijų ir įtrauktų mokyklų patirtis bei idėjas.

Išradingieji mokytojai, nesnauskite, jei norite smagiai pasivažinėti “SMILE veiklų dviračiu”, susisiekite su projekto vadove Rima ir išsakykite savo norus beigi klausimus.

Taip pat kviečiame prie projekto prisijungti entuziastingus savanorius, būsimus mokytojus ar dviračių mėgėjus, kurie norėtų organizuoti ar prisijungti prie veiklų vaikams.

Rima tel. +370 650 27043

erasmus-logo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*