Pagrindinis > Projektai > Projektas SMILE & PLAY > Projektas “SMILE & PLAY” įgauną pagreitį

Dabartiniame projekto etape visi partneriai atsakingai analizuoja naujausią literatūrą bei patirtis, kurios padėtų ne tik sėkmingai siekti projekto rezultatų, bet ir atliepti šiuolaikinio mokymosi tendencijas bei proceso dalyvių poreikius. Vyksta diskusijos nuotoliniu būdu, aptarimai, vadovaujantis sukaupta informacija yra kuriamos atskiros užduotys, jos grupuojamos ir išmėginamos su vaikais, kad tolesniame projekto įgyvendinime būtų atrinktos tinkamiausios ir labiausiai tinkamos žaidimui. Projektas įgyvendinamas, produktas kuriamas ir plėtojamas, vadovaujantis trimis esminiais principais:

  • Šiuolaikiškas ir į mokinį orientuotas mokymasis, kurio metu skirtingas kompetencijas tobulina(si) tiek besimokantysis, tiek mokytojas;
  • Užsienio kalbos mokoma(si) per žaidimą ir praktines veiklas;
  • Derinant užsienio kalbos mokymąsi su praktinėmis ir vaikams patraukliomis žaidimų veiklomis ir darbu grupėse yra paisoma ekologinio sąmoningumą puoselėjančių temų, siejant jas su tvaraus judumo-transporto ir atsakingo vartojimo temomis.

Daugybė atskirų užduočių ir veiklų buvo atrinktos ir išmėginamos visose partnerių šalyse, siekiant išsiaiškinti stipriasias ir tobulintinas sritis ir atitinkamai pakoreguoti pritaikant galutiniam žaidimo formatui.

Lietuvoje, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje skirtingų klasių mokiniai išbandė rašymo užduočių veiklas grupėse. Spręsdami kryžiažodžius, ieškodami užslėptų žodžių, iškoduodami simbolius, spalvindami pagal nuorodas ir kurdami sakinius vaikai rinko sėkmės taškus savo grupėms. Mokytojos, stebėdamos veiklas, pildė išmėginamų veiklų aprašus, pateikė testavimo rezultatus bei komentarus apie veiklų trukmę, sudėtingumą, laiką reikalingą taisyti atliktas užduotis, mokinių įsitraukimą ir savijautą. Dauguma užduočių buvo siejamos su šiomis temomis: drabužiai ir formos, eismo/kelio ženklai ir transportas, kelionės ir situacijos “autobuse”.

Skaitymo ir kalbėjimo užduočių išmėginimas vyko Makedonijoje, Pestalozzi pradinėje mokykloje. Vaikai taip pat dirbo grupėse, kur kiekvienai jų atsitiktine tvarka buvo pateikiami skirtingi tekstai, tuo metu aktualiomis tarptautinėmis naujienomis, susijusiomis su sporto, verslo, pramogų pasaulio ar socialinėmis problemomis. Grupėje parenkamas vaikas, kuris pristatinėja- atpasakoja temą priešininkų grupei, tuo tarpu priešininkai fiksuodami informaciją, rengia klausimus pristatinėjančiai-naujienų pranešėjų grupei. Jei į klausimus negali atsakyti pranešėjų komanda, bet atsako priešininkai, jiems ir atitenka taškas. Mokytojai, įgyvendinę šias veiklas pažymi, jog tai buvo puikios užduotys stiprinti vaikų kalbinius įgūdžius, taip pat viešo/kalbėjimo bendraamžių grupėje gebėjimus, vaikai girdėdami draugus, geriau suprato reiškiamas mintis, taip stiprindami ir minčių raiškos anglų kalba gebėjimus. Rašymo ir skaitymo užduotims kurti taip pat buvo pasitelkta plačiai žinomo žaidimo “headbanz” elementais. Tokio tipo užduotys padeda plėtoti besimokančiųjų kritinį mąstymą, problemų sprendimo kompetenciją jiems priimtinu ir smagiu būdu. Žaidžiant tokio pobūdžio žaidimus, vaikai turi galimybę pasitelkti ir įgalinti savo vaizduotę ir kūrybiškumą taip pat tai puikios situacijos tinkančios tobulinti klausymo ir skaitymo įgūdžius, kai turi įdėmiai klausyti vieni kitų klausimų ir atsakymų.

Būsimo žaidimo formatas ir dizainas vis dar karšta diskusijų tema tarp partnerių. Po aktyviai kuriamų ir išmėginamų veiklų, bus skiriamas laikas “”minčių lietui”, kai antrojo partnerių susitikimo metu visi partneriai turės pristatys išieškotas idėjas ir argumentus žaidimo formatui. Kol kas yra nuspręsta dėl bendrų žaidimo gairių. Žaidimas bus pateikiamas angliškai, tačiau numatoma turėti išverstus paaiškinimus visomis partnerių kalbomis. Numatyta kiekvienoje šalyje turėti bent po vieną originalų žaidimo variantą, taip pat patalpinti žaidimą partnerių tinklapiuose su galimybe atsispausdinti pagal poreikį. Sieksime tikslingai pateikti skirtingas žaidimo versijas kuo plačiau, kad nekiltų trukdžių nei mokytojams, nei mokiniams naudotis žaidimu prireikus.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*