Pagrindinis > Naujienos > Miškai > Žalieji kyla į kovą prieš miškų urbanizaciją!

Žaliųjų ir aplinkosauginės organizacijos, sunerimusios dėl šių metų spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje numatomo tvirtinti Miškų įstatymo 4 ir 11 straipsnių papildymo, išreiškia didelį susirūpinimą dėl miškų urbanizacijos grėsmės. Įstatymo papildymas įteisintų buvusių sodybų miškuose atkūrimo galimybę. Žaliuosius ypač neramina tokių sodybų atkūrimo proveržis laisvose likusiose paežerėse ir kitose gražiausiose gamtos vietose.

Tuo tikslu šių metų spalio 30 d. 12 val. prie LR Seimo organizuojamas protesto mitingas, kurio metu bus įteiktas protesto dalyvių pasirašytas raštas, reikalaujantis, kad Seimo nariai nepritartų  siūlomam įstatymo projektui, atversiančiam galimybę miškų naikinimui ir urbanizacijos plėtrai juose. Akcijos metu bus pristatytas eksponatas – atspindintis rinkiminių kovų įkarštyje skubotai tvirtinamų įstatymo pataisų akivaizdžias pasekmes.

Akivaizdu, kad buvusių sodybų atstatymas be reikiamų teisinių saugiklių, juo labiau – dar ir suteikiant galimybę  jas vėliau parduoti, sukuria prielaidas piktnaudžiavimui, dėl to bus ne tik pakenkta miškų ekosistemoms, bet ir visiškai apribojama galimybė visuomenei prieiti prie gamtos išteklių.

Projekte nėra aiškiai įvardijama, kokiu būdu bus įrodyti sodybų miške buvimo faktai, be to, nenumatyti jų atkūrimo, komunikacijų tiesimo, atliekų šalinimo reikalavimai. Todėl baiminamasi, kad atkūrus sodybas ir pradėjus tiesti komunikacijas bei kelius, bus iškirsti nemaži miškų plotai, o nesutvarkius komunalinių atliekų išvežimo, miškai pasipildys naujais nelegaliais sąvartynais.

Kaip alternatyvą, kompensuojant praradimus buvusių sodybų savininkams, žalieji ir kitos  aplinkosauginės organizacijos siūlo priimti sprendimą turimas miško valdas, kuriose kažkada buvo sodybos, iškeisti į sklypelius laisvoje žemės ūkio paskirties žemėje, leidžiant jiems ten įsikurti.

Pasisakydamos prieš miškų urbanizaciją, prie akcijos vieningai jungiasi 15 žaliųjų ir aplinkosauginių organizacijų:

VšĮ „Darnios plėtros institutas“

PP „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“

Ekologiškos kultūros gidas „OZONAS“

VšĮ „Kultūros idėjų institutas“

VšĮ „Rūpi“

Informacinis portalas „EKOLOGIJA.LT“

Jaunimo švietimo projektas „EKO KARTA“

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija

Lietuvos Žaliųjų judėjimas

Judėjimas „Už gamtą“

Ekologinis klubas „Žvejonė“

Pilaitės bendruomenė

Susivienijimas Žali.lt

PP „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*