Pagrindinis > Archive for Nariai

Radvilė Rimgailaitė

   – biologijos bakalaurė, botanikos magistrė, Vilniaus Universiteto doktorantė. Radvilė domisi mokslo institucijų ir NVO bendradarbiavimu, savo žiniomis padeda organizuoti Susivienijimo projektus, pvz. įrengti bendruomenės daržus. Radvilė savo veikla padėjo įgyvendinti ne vieną Susivienijimo narių sumanymą. Kontaktai: el.p.: radvile.rimgailaite@gmail.com...

Linas Kranauskas

Linas Kranauskas – Susivienijimo dvasia. Daugelis susivienijimo narių prie Susivienijimo prisijungė pakviesti Lino. Jis siekia vienyti žaliai mąstančius žmones ir organizacijas, telkti jėgas bendrai veiklai. Linas turi didžiulę patirtį aplinkosaugos srityje, aktyviai domisi žaliąja politika, socialinėmis medijomis, organizavo ir...

Frank Kulikauskas

Frank Kulikauskas – veiklos nuolatos sukasi apie dviračius. Jis yra vienas iš aktyviausių dviratininkų problemomis besidominčių, aktyviai kovojančių už dviratininkų teises žmonių Lietuvoje. Frank įsitikinęs, kad Lietuva privalo išsaugoti brangiausią turtą – aplinką. Todėl Susivienijimo narių susibūrimų metu jis...

Laurynas Okockis

Laurynas Okockis – koordinatorės pavaduotojas, niekada nenuilstantis Sueigos narys, pirmasis Susivienijimo koordinatorius. Jis yra vienas aktyviausių renginių dalyvių, kuriuo visuomet galima pasikliauti. Laurynas nebijo susitepti rankų, todėl dalyvavo draustinių valymo akcijose, prisidėjo kuriant miesto daržus. Jis domisi ornitologija, miškų...

Andrėjus Gaidamavičius

Andrėjus Gaidamavičius – Žali.Lt koordinatorės pavaduotojas. Gamtininkas ir žurnalistas, kilęs iš Labanoro. Pagal išsilavinimą – miškininkas, biologas, geologas. Pagrindinės domėjimosi sritys: genetiškai modifikuoti organizmai, miškų apsauga, laukiniai gyvūnai. Andrėjus dirba Europos Parlamento nario Bronio Ropės padėjėju aplinkosaugos ir maisto saugos...