Pagrindinis > Kita > ŽALI.LT metinis forumas „Judėjimo kūrimas ir bendradarbiavimo pagrindai “

Šių metų gruodžio 7 d. 12 val. Vilniaus Universiteto  Gamtos mokslų fakultete  J. Dagio auditorijoje (Nr. I-100), Čiurlionio g. 21, Vilniuje vyks Žali.LT metinis ataskaitinis forumas tema „Judėjimo kūrimas ir bendradarbiavimo pagrindai“.

„Žalias judėjimas neatsiras iš niekur ir neveiks už mus ir be mūsų. Žinau daug asmenybių, kurios laikosi atokiau dėl to, kad „kažkas čia kažką neteisingai daro“, bet galiu patikinti, kad visų žmonių gebėjimai yra riboti, tačiau kiekviena/s turi „pašaukimą“ ar pasirinkimą specializuotis skirtingose veiklose, ir tik sujungę savo ribotus indėlius į sąveikaujančią, bendradarbiaujančią, solidarią visumą pasieksime, kad platus, dabartinei žalojančiai sistemai alternatyvus balsas atsirastų. Supraskime, kad aktyvių ir sąmoningų žmonių yra mažai, o Lietuvoje, kur dalyvavimas visuomeninėse organizacijose ne tik nepopuliarus, bet dažnai ir juodinamas, – jų dar mažiau, todėl burtis ir bendradarbiauti būtina. Ir tas visuomeninis frontas bus toks, kokį jį būtent kartu sukursime, kad ir nuožmiausiai kritikuodami, bet vis dėlto neatsiribodami nuo nors ir minimaliausio, kiekvienam individualaus indėlio“, – rašo vienas iš susivienijimo steigėjų Linas Kranauskas.

Kviečiame prisijungti prie žaliųjų suvažiavimo ir forumo, kuriame svarstysime aktualias ekologines temas (kalbės Inga Valentinienė, Marius Markevičius, Andrejus Gaidamavičius, Gintarė Jonušauskaitė ir  Inga Ringailaite, Susivienijimo nariai) bei demokratinio susivienijimo ateitį, – o gal net ir prie paties susivienijimo!
Kodėl reikia burtis?
Stipraus ir plataus, apgalvoto visuomeninio ekologinio judėjimo poreikis Lietuvoje akivaizdus, nes projektinės veiklos neužtenka – būtina telkti ir intelektualią, ir masišką atsvarą sprendimų priėmėjams, dažnai linkusiems atitrūkti nuo visuomenės ir ypač gamtos interesų. Kelerius metus burdami tokiems tikslams pritariančius žmones po jaunuolišku Žali LT pavadinimu, kuris sutrumpino legendomis apipintą ir ne visada lengvai dalinamą „žaliųjų“ įvardijimą, o savo veiklos koncepcijoje jungė ne vien ekologinius, bet ir socialinius, tolerancijos, alternatyvios ekonomikos principus, – natūraliai keliame klausimą: kodėl ne viskas lipdosi taip greitai, kaip svajojome? Ar kalti vien organizatorių ištekliai ir gebėjimai, ar ir bendras visuomenės aktyvumo lygis? Kokią įtaką turi puse lūpų kartais užsimenama ekologinių viešųjų įstaigų konkurencija, ar jos fone galime nusibrėžti specializacijos ir konstruktyvaus bendradarbiavimo pagrindus? Dar kartą pabrėždami atvirumą ir geranorišką kvietimą, šaukiamės ir kritikos, ir geranoriško dalyvavimo, ir bendros paieškos, kaip sustiprinti vieni kitų kuriamąjį darbą, sudėtingą visuomeninę veiklą, įrodyti įvairioms visuomenės grupėms, kad žalioji vizija turi vertės joms visoms ir yra rimtas pagrindas mąstant apie kitokią, tvarią ateitį ir gerovę. Registruojamės el.paštu zali.vilnius@gmail.com ar https://www.facebook.com/events/263671730446693/
PROGRAMA

11.30 Dalyvių registracija

12.00 Organizatorių sveikinimo žodis

12.05 „Susivienijimas Žali.LT – naujos kartos žalieji lyderiai.  Veikla 2013 ir žaliųjų organizacijų bendradarbiavimo galimybės“, Virginija Vingrienė, susivienijimo Žali.lLT koordinatorė;

12.25  „Bendruomenių daržai“ – miesto visuomenės bendruomeniškumo skatinimo, vartotojiškumo mažinimo ir aplinkos žalinimo kelias“ , Donatas Vaičius, Žali.lt sueigos narys;

12.40  „Pasaulinio klimato kaitos susitarimo link: lemtingi metai“, Gintarė Jonušauskaitė, Baltijos aplinkos forumo atstovė ir Inga Ringailaitė, VšĮ „Darnaus vystymo iniciatyvos“ direktorė

13.00 LDK (linų, dilgėlių, kanapių) dizainas. Ekologiškų baldų ateitis. Inga Valentinienė, Vilniaus dailės akademijos dizaino studijų doktorantė

13.20  „Miestų viešasis transportas – jo svarba gyventojams ir Vilniaus kelias“ Marius Markevičius, Judėjimas „Už troleibusus Vilniuje“

13.40      „Kova su korporacijomis savyje ir aplink mus“, Andrejus Gaidamavičius, GAA Baltijos vilkas,  Lietuvos žaliųjų judėjimas

14.00 kavos pertrauka

15.00 Susivienijimo Žali.LT metinė finansinė ataskaita, finansininkas Marius Šamatulskis

15.10  Susivienijimo Žali.LT įstatų pakeitimas svarstymas ir tvirtinimas

15.40  Naujo susivienijimo Žali.LT būstinės adreso tvirtinimas

15.50  Susivienijimo Žali.LT koordinatoriaus ir koordinatoriaus pavaduotojų rinkimai

16.50  Susivienijimo Žali.LT Sueigos rinkimai

17.20 Susivienijimo Žali.LT Kontrolieriaus ir Etikos bei procedūrų komisijos rinkimai

17.30 Idėjų dėl artimiausios Susivienijimo Žali.LT veiklos bei metinio plano aptarimas ir kiti klausimai

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*