Pagrindinis > Kita > Lietuvoje kuriasi naujos kartos žaliųjų judėjimas

2013 m. sausio 26 d. jauna žaliųjų asociacija – Susivienijimas Žali.LT surengė savo metinį susirinkimą, kurio metu buvo balsuojama dėl įstatų ir organizacijos principų, pristatomi aktualūs žaliųjų aktyvizmo, ekonominių alternatyvų, bendruomeniškumo skatinimo, socialinių idėjų ir ekologinės politikos pranešimai, renkami asociacijos valdymo organai.

Oficialiai, sausio 29 d. organizacijai sukako vieneri metai, tačiau įvairios akcijos ir talkos buvo vykdomos ir prieš ją įsteigiant formaliai. Susivienijimo nariai inicijavo Kaštonų gelbėjimo ir Kalėdinių eglučių surinkimo akcijas, žaliąsias Užgavėnes, Eko daržų  ir nelegalių sąvartynų Griovių geomorfologiniame draustinyje sutvarkymo projektus. Viena įdomesnių iniciatyvų buvo žaliojo antiatominio pasižadėjimo projektas, kviečiantis 2012 m. kandidatuojančius į LR Seimo narius išsakyti savo pozicijas Visagino atominės elektrinės statybų klausimu, o kandidatuojantiems antrame rinkimų ture pasižadėti vykdyti  spalio 12 d. referendume tautos išsakytą valią. Susivienijimas dalyvavo įvairiose antiatominėse, gyvūnų teises ginančiose, kraujo donorystės, „Nieko neprikimo“ dienos akcijose, buvo vieni iš pagrindinių protesto akcijos ir žaliųjų organizacijų pareiškimo Seimui bei Prezidentei, pasakant prieš statybas privačiuose miškuose.

Nuo pat organizacijos steigimo pradžios padvigubėjo ir susivienijimo narių skaičius, o susirinkimo metu stojimo anketas užpildė dar 11 norinčiųjų prisijungti.

„Žaliųjų organizacijos dažnai siejamos su protestais ir skatinimu kažko nedaryti, tačiau iš tiesų tai tik stereotipas. Daugelis žmonių, atėjusius į mūsų organizacijos susitikimus, suvokia, kad žalieji yra judėjimas, kuris turi aiškią ideologiją, o veiklų laukas – labai platus. Metų darbo patirtis rodo, kad žalioji tema yra aktuali daugeliui, todėl nenuostabu, kad organizacija tampa puikia platforma platesniam judėjimui“, – sakė buvęs Žali.LT koordinatorius Laurynas Okockis.

Pasak vienos iš susivienijimo steigėjų Virginijos Vingrienės, žaliųjų veikla apima ne tik aplinkosaugines idėjas, bet pasisako ir už socialinio teisingumo, pagarbos gamtai ir žmogui, žmogaus teisių, tolerancijos, lygiateisiškumo, iniciatyvos iš apačios, bendruomeniškumo, platesnės demokratijos principų įtvirtinimą. Šios temos ir buvo pristatomos organizacijos metiniame susirinkime.

Pasak L.Okockio, vienyti žaliąsias iniciatyvas bendram darbui, asmeniniu pavyzdžiu skatinti visuomenės narius gyventi darnoje su gamta ir tarpusavyje vadovautis sveikos gyvensenos, saugios ir švarios aplinkos principais, keisti beatodairišką vartojimą pamatuotu – štai kas svarbu mums ir mūsų renginio dalyviams.

Pasak V. Vingrienės žaliųjų sėkmė slypi populiarumo nesivaikyme, nes kai kurie siūlomi sprendimai gali atrodyti nepriimtini žymiai daliai gyventojų. Tačiau ilgainiui jie atneša ekonominę ir socialinę naudą. Ypač svarbus organizacijos siekiamų vertybių diegimas ir jos viduje, kur nuo pačių ištakų vyrauja nehierarchinė aplinka, lygiavertis savanorių dalijimasis darbais ir balso teise. Pasak kito iš susivienijimo steigėjų ir narių Arnoldo Žiūko, kartais praeityje žaliųjų vardas atrodė diskredituotas, kai kuriems žmonėms kėlė neigiamas asociacijas. Pasaulyje plintantis ekologinis sąjūdis, klimato kaitos, branduolinių nelaimių patirtis, miškų ir bio-įvairovės nykimas, o iš kitos pusės – daugialypė žalių ir socialiai sąmoningų sprendimų gausa skatina orientuoti visuomenės ir organizacijų veiklą darnios raidos kryptimi.

Renginys prasidėjo aplinkosauginiu forumu „Žmogaus ir aplinkos laisvių iniciatyvos“, kurio metu įvairių visuomeninių organizacijų nariai pristatė savo iniciatyvas, idėjas, planus.  Vilniaus Hub iniciatorius Mindaugas Danys supažindino su miesto daržų idėja, politologas Tomas Tomilinas pristatė  skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos problemas, susivienijimo narys Šarūnas Mikelionis pasidalijo idėjomis ir patirtimi jo propaguojamo darnaus ekoturizmo tema, Liutauras Gudžinskas akcentavo geresnės sveikatos klausimą, kaip vieną iš žaliosios politikos galimybių, prioritetą teikiant gyvenimo trukmei, o ne BVP augimui. Gyvūnų teisių gynėja Aušrinės Skirmantė išvardijo problemas ir idėjas šioje jautrioje srityje, Justas Ingelevičius pristatė atviro kodo idėją, profesorė aktyvi visuomenininkė Zina Gineitienė supažindino su Melkio kaimo bendruomenėje jos iniciatyva įgyvendinamais socialiniais ekologiniai projektais, vienas kurių – šeimyniniai vaikų namai. Baltijos pluoštinių kultūrų ir perdirbėjų asociacijos vadovas Edgar Babanov supažindino renginio dalyvius su idėja atgaivinti ir plėtoti Lietuvoje pluoštinių augalų – linų, dilgėlių ir pluoštinių kanapių -, kurių pavadinimų trumpinys – LDK, sektorių. Jolanta Ukvetytė pristatė Žemės draugus.

Antroje dienos pusėje vyko formalioji Susivienijimo dalis, pristatant ir balsuojant dėl įstatų patobulinimo, perrenkant kadenciją baigusius valdymo organus, aptariant ateities planus.

Nauja Susivienijimo koordinatore išrinkta Virginija Vingrienė, pavaduotojais tapo – Linas Kranauskas, Sigutė Dautartaitė ir Laurynas Okockis.

Perrinktas ir pagrindinis Susivienijimo valdymo organas – Sueiga, kurioje nuo šiol dirbs 11 narių – Martynas Norbutas, Donatas Vaičius, Radvilė Rimgailaitė, Svajūnas Plungė, Skirmantas Reičiūnas, Vytenis Ardišauskas, Frankas Wurft, Virginija Vingrienė, Linas Kranauskas, Sigutė Dautartaitė ir Laurynas Okockis.

Susivienijimo kontroliere išrinkta Jūratė Mažeikytė, etikos priežiūros komandą sudarys – Karina Klinkevičiūtė, Šarūnas Mikelionis ir Aušrinė Skirmantė.

Susivienijimas pasiruošęs tolimesnei aktyviai veiklai, tęsiant pradėtus darbus, vykdant naujas iniciatyvas bei idėjų realizavimą, darydami gerus žaliuosius darbus, stiprėdami ir įkvėpdami visuomenę žaliajam gyvenimo būdui ir pakviesdami juos eiti žaliuoju keliu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*