Pagrindinis > Kampanijos > TTIP > Pilietinės visuomenės organizacijos ragina neratifikuoti ES-Kanados laisvosios prekybos susitarimo

455 Europos ir Kanados pilietinės visuomenės organizacijos (tarp jų — ir Lietuvos) paskelbė raginimą neratifikuoti CETA.

Europos šalių visuomeninės organizacijos, profsąjungos ir verslo asociacijos reikalauja neratifikuoti šio susitarimo dėl daugelio priežasčių. Pagrindinis argumentas — šis „naujos kartos“ (beprecedentis savo užmoju ir poveikiu) susitarimas atvers neregėtas galimybes didžiausioms tarptautinėms verslo korporacijoms daryti įtaką teisėkūros procesams Europoje naudojantis vadinamuoju „bendradarbiavimo reglamentavimo srityje“ mechanizmu.

Be to, CETA leis Kanados/Amerikos korporacijoms veikti nesilaikant Europos socialinių, darbo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, maisto saugos, asmens duomenų apsaugos ir kitų standartų („abipusio pripažinimo“ mechanizmas).

Praėjusią savaitę Europos Parlamentas atmetė siūlymą kreiptis į ES Teisingumo Teismą išaiškinimo, ar CETA atitinka ES teisę.

Andrikienė, Auštrevičius, Balčytis, Blinkevičiūtė, Mazuronis ir Saudargas balsavo prieš siūlymą kreiptis į ES Teisingumo Teismą; Paksas ir Ropė — už; Tomaševski ir Uspaskich susilaikė; Guogos nebuvo.

Netrukus Europos Parlamentas balsuos dėl CETA ratifikavimo. Jeigu šis susitarimas būtų ratifikuotas Europos Parlamente, estafetę perimtų visi nacionaliniai ir regioniniai ES valstybių narių parlamentai, kurie taip pat turės svarstyti ir ratifikuoti CETA.

„Mus pasiekė žinios, kad Europos Parlamento vadovybė bando tildyti Europos Parlamento narius ir sutarčiai prieštaraujantiems komitetams neleidžia pareikšti nuomonės. Tai precendento neturintis atvejis Europos Parlamente,“ — sako Europiečių iniciatyvos prieš TTIP ir CETA atstovas Lietuvoje Karolis Klimka.

Europiečių iniciatyvą prieš TTIP ir CETA palaikančios pilietinės visuomenės grupės ir organizacijos Lietuvoje kreipėsi į Lietuvai atstovaujančius Europos Parlamento narius prašydamos paaiškinti, kas vyksta Europos Parlamente, ir reikalaudamos užtikrinti, kad EP būtų leidžiama nekliudomai vykdyti demokratinės kontrolės funkciją (kreipimasis pridedamas).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*