Pagrindinis > Kampanijos > TTIP > Briuselio ir Kanados susitarimas CETA — ne dėl sūrių

Lietuvos valdžios pareigūnai vengia informuoti visuomenę apie vakar Briuselyje pasirašyto ES ir Kanados išsamiojo ekonomikos ir prekybos susitarimo (angl. santr. CETA) tikslus ir galimą poveikį. Lietuvos užsienio reikalų ministro komentaras apie naujas galimybes sūrių ir baldų eksportui skamba tarsi tikrųjų CETA motyvų parodija.

Neregėto užmojo išsamusis susitarimas CETA paveiks visas europiečių gyvenimo sritis ir, anot įvairių ekspertų, turės neigiamų padarinių ES šalių visuomenėms tokiais aspektais kaip socialinė apsauga, darbo santykiai, maisto sauga, aplinkosauga; šiuo susitarimu  atveriamos naujos galimybės varžyti demokratinės teisėkūros procesus, valstybių narių suverenumą, jis lems, be kitų padarinių, nelygybės ir nedarbo augimą.

 

Nors šį susitarimą dar turės ratifikuoti Europos Parlamentas ir visų ES valstybių narių parlamentai, jame numatytas „preliminaraus įsigaliojimo“ mechanizmas reiškia, kad mašina bus paleista visiems dar tebesvarstant, ar ji reikalinga, naudinga ir nepavojinga.

 

Vienas kontroversiškiausių CETA aspektų — Investicijų teismas (angl. Investor Court System), atversiantis naujas galimybes tarptautinėms korporacijoms bylinėtis su valstybėmis dėl verslui nepalankių teisės aktų. (Užtenka prisiminti korporacijos „Veolia“ 100 mln. ieškinį Lietuvai, motyvuotą tuo, kad Lietuva nepasitarusi priėmė daugiau nei 50 šiai įmonei nepalankių teisės aktų.)

 

101 teisės profesorius iš 24 Europos šalių, tarp jų — ir Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Danielius Serapinas, paskelbė pareiškimą dėl CETA nepriimtinumo teisiniu požiūriu (žr. priedą).

 

Daugiau nei 3,5 mln. europiečių pasirašė peticiją, kuria reikalaujama neratifikuoti CETA ir nutraukti derybas dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. santr. TTIP). Spalio 20 d. Briuselyje paskelbtoje deklaracijoje (žr. priedą) Europos šalių savivaldos, nacionalinės valdžios ir NVO atstovai ragina Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narius balsuoti prieš antidemokratišką CETA.

 

Europiečių iniciatyva ketina ir toliau informuoti visuomenę ir jos išrinktus atstovus — kuriems teks atsakomybė priimti sprendimus dėl šio susitarimo ratifikavimo Lietuvos Respublikos vardu — taip pat nerenkamus atstovus apie CETA nedemokratiškumą ir neteisingumą.

 

Karolis Klimka | kontaktinis asmuo, Europiečių iniciatyva prieš TTIP ir CETA | neformali.koalicija@yahoo.com

2016-10-17-legal-statement-ics-isds

citizens-ceta-summit-declaration

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*