Pagrindinis > Kampanijos > GMO > Trečiadienį — lemiamas (?) balsavimas

imageSavarankiškai organizuojamos Europos piliečių iniciatyvos prieš TTIP ir CETA
pranešimas žiniasklaidai

2015-07-06

480 organizacijų reikalauja, kad Europos Parlamentas stabdytų derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (angl. santr. TTIP).

Artėjant balsavimui Europos Parlamente dėl rezoliucijos šia tema, Europos aljansas „Stop TTIP“ siunčia viešą laišką.

Šį trečiadienį Europos Parlamente bus antrą kartą mėginama priimti rezoliuciją dėl ES ir JAV prekybos susitarimo (angl. santr. TTIP). Artėjant šiam labai svarbiam balsavimui, daugiau nei 480 organizacijų iš visos Europos ragina europarlamentarus paisyti griežto piliečių nepritarimo šiai sutarčiai. 2,3 mln. europiečių pasirašė Savarankiškai organizuojamą Europos piliečių iniciatyvą, kuria raginama nedelsiant nutraukti derybas dėl TTIP. Visiems EP nariams šiandien išsiųstas laiškas kiekvieno iš jų gimtąja kalba, pasirašytas visų šalių organizacijų, prisidėjusių prie iniciatyvos „Stop TTIP“:

2015-07-05

Gerbiamas Europos Parlamento nary,

Mes kreipiamės į Jus dėl artėjančio balsavimo Europos Parlamente — rezoliucijos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. santr. TTIP) sutarties. Sveikintina, kad Europos Parlamentas formuoja savo nuomonę apie TPIP sutartį ir džiaugiamės dėl vaidmens, kurį Parlamentas jau atliko viešose diskusijose šiuo klausimu.

Prašome, kad visi Europos Parlamento nariai, priimdami sprendimus, atsižvelgtų į 2,3 milijono piliečių išreikštą valią ir priimtų griežtą rezoliuciją, raginančią sustabdyti TPIP sutarties derybas dabartinio derybų mandato pagrindu.

Ypač prašome atsižvelgti į viešuose debatuose ir Europos Komisijos rengtose konsultacijose išsakytą griežtą kritiką dėl investuotojo ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmo (angl. santr. ISDS) ir nepriimti jo jokia forma.

Mes, žemiau pasirašiusieji, atstovaujame 483 organizacijoms iš visos Europos, tarp jų 9 organizacijoms iš Lietuvos.* Mūsų aljansas vienija profesines sąjungas ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurios atstovauja plačiam viešųjų interesų spektrui, tarp jų: aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, pilietinių teisių, žemės ūkio, vartotojų teisių, gyvūnų gerovės, socialinės apsaugos ir darbo standartų, darbuotojų teisių, skaitmeninių teisių ir pagrindinių viešųjų paslaugų, įskaitant švietimą ir sveikatos apsaugą.

Per pastaruosius aštuonis mėnesius mes surinkome daugiau nei 2,3 milijono parašų prieš TTIP sutarties sudarymą ir Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo su Kanada (angl. Comprehensive Economic and Trade Agreement, santr. CETA) ratifikavimą. Rekordinį parašų skaičių surinkusi „Stop TTIP“ iniciatyva tapo didžiausia Europos piliečių iniciatyva.*

Mes pasisakome prieš TTIP ir CETA, nes jose yra keletas esminių problemų, tokių kaip investuotojo ir valstybės ginčų sprendimo mechanizmas (angl. investor-state dispute settlement) ir bendradarbiavimo reguliavimo srityje taisyklės, keliančios grėsmę demokratijai ir teisės viršenybės principui. Mes siekiame, kad neskaidriose derybose nebūtų sumažinti darbuotojų apsaugos, socialiniai, aplinkosaugos, asmens duomenų apsaugos ir vartotojų apsaugos standartai bei nebūtų panaikintas valstybės reguliavimas komunalinių paslaugų (pavyzdžiui, vandens tiekimo) ir kultūros vertybių srityse.

Pagarbiai

Susivienijimas ŽALI.LT; GYVA.LT; Darnaus vystymosi centras; Lietuvos žaliųjų judėjimas; Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga; Lietuvos žaliųjų partija; „Tušti narvai“; Lietuvos jaunimo centras; Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“; Africa Europe Faith & Justice Network; ARC2020: Agricultural & Rurual Convention; ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt; ASEED Europe; Avaaz; Bee Life European Beekeeping Coordination; Bilaterals.org; Citizens for Europe; Commons Network; Compassion in World Farming; Corporate Europe Observatory; Ecopreneur; End ECOCIDE in Europe; European Environmental Bureau (EEB); European Federation of Public Service Unions; European Green Party; European Left; European Milkboard; European Work Hazards Network; Fair Trade Advocacy Office; Farms not Factories; Federation of Young European Greens; Food & Water Europe; Friends of the Earth Europe; Green Budget Europe; Greens/EFA Group in the European Parliament; GUE/NGL European United Left/Nordic Green Left; Health Action International Europe (HAI); Newropeans Club; Seattle to Brussels Network; Slow Food International; SumOfUs; Transnational Institute; WeMove.EU; Young Friends of the Earth Europe, atstovaujančios iš 483 organizacijų sudarytam europiniam aljansui „Stop TTIP“.*

*„Stop TTIP“ yra Europos organizacijų aljansas, kuris buvo sukurtas siekiant įgyvendinti Europos piliečių iniciatyvą (EPI) dėl TTIP ir CETA sutarčių. 2014 m. liepos 15 d. mes oficialiai kreipėmės su prašymu užregistruoti mūsų EPI. 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos Komisija atmetė mūsų registracijos prašymą, pasitelkdama, mūsų nuomone, ES teisei prieštaraujančius argumentus. Mes apskundėme šį Komisijos sprendimą Europos teisingumo teismui, o kol skundas yra nagrinėjamas, mes renkame parašus savarankiškai, be Europos Komisijos pagalbos. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje https://stop-ttip.org/about-the-eci-campaign/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*